top of page

1995 - 

גלי העלייה הגדולים שהגיעו לישראל בעיקר מברית המועצות ואתיופיה פיתחו את מערכת הקליטה של ישראל. מכאן עלה גם הרעיון להקים גוף לא ממשלתי שינסה לחלוק את הידע בנושא עליה, הגירה וקליטה ולשתף פעולה עם מדינות וארגונים בעלי עניין משותף. היוזמה נתמכה על ידי בכירי משרד החוץ  בז'נבה שפעלו מול הארגונים הבינלאומיים שטיפלו בהגירה, כגון IOM (ארגון ההגירה הבינלאומי) ו-UNHCR (נציבות האו"ם לפליטים).

מנכ"ל מחלקת העלייה והקליטה של הסוכנות היהודית באותן שנים, ארנון מנטבר, יזם וכתב את ההצעה להקים גוף ציבורי שיקדם את הנושא.

בשנת 1995 התמנה מנטבר למנכ"ל ג'וינט ישראל והגיש את ההצעה למנכ"ל הג'וינט העולמי מר מייקל שניידר שאישר אותה. עמותת המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה (Center for International Migration and Integration המכונה CIMI) הוקמה בשנת 1998.

 

המכתב ממייקל שניידר לארנון

bottom of page